14 de mayo 2001


Company,

Des de CC.OO. del Baix Llobregat hem informat al Ajuntament de Castelldefels del nostre punt de vista en relació a les informacions que tenim sobre la possibilitat de desenvolupar Ca n'Aymerich.

El que diu l'escrit que m'has fet arrivar és molt incomplet i, per tant, dona una idea molt equivacada de la nostra posició.

Considerem positiu que es generin llocs de treball a la nostra comarca, sobre tot de caràcter fixe. Però de cap manera renunciem a la qualitat de les seves condicions laborals. No estem valorant un projecte concret que estigui en procès d'execució (em sembla que encara no hi ha res d'això), sino les oportunitats que es podrien generar.

De qualsevol manera, hem advertit al consistori de la nostra procupació en relació a temes ambientals. Sent cert que Ca n'Aymerich es troba molt degradat, amb abocaments ilegals i activitats pocs recomanables, s'ha de valorar amb molta cura el següent:

  • La carretera d'accés podria quedar colapsada pel trànsit. El transport públic hauria de ser la primera opció tant pel públic com pels treballadors (atenció a l'inici dels torns, frequència, preu, etc.).
  • La contaminació lumínica podria complicar la situació, ja greu en l'actualitat, de la costa de Castelldefels. S'han de contemplar messures de estalvi energètic i de aprofitament de la llum (evitant la pèrdua cap al cel).
  • CC.OO. defensa la conexió dels diferents espais naturals, tant per la seva continuitat biològica com pel seu efecte amortidor (espais lliures de contaminació i amb possibilitat de aprofitement lúdic). Aquesta zona encara conserva part d'aquesta funció, que s'ha de garantir en qualsevol actuació que es pugui desenvolupar.


No sé si amb això te he aclarat una mica el que nosaltres estem defensant. Considera que no temin una posició definitiva, ja que no ha han dades concretes. El que sí en volia aclarir és que, segons alguns afiliats, el que hi ha ara mateix és una lluita entre certs grups polítics i socials de Caltelldefels. Les urbanitzacions properes, d'un elevat nivell econòmic, no volen aquesta mena d'instal.lacions que els faria nosa.

Salutacions,

Josep Jurado
Responsable de medi ambient de CCOO del Baix Llobregat
 


Volver a Ca n'Aymerich
Volver a Cartas del Lector