Carta oberta

sobre el trencament d’una connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans que va provocar un greu i continuat abocament d’aigües fecals a la riera

Ultimes noticies

El clavegueram a Corbera, una assignatura pendent que ja fa pudor


Carta oberta sobre el trencament d’una connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans
8 octubre 2003


NOTA DE PREMSA
4 octubre 2003
Denúncia judicial contra l'Ajuntament


Galería de fotos. Un passeig per a les maravellas del subsól de Corbera


CORBERA 2000
Continuen les irregularitats


Per una nova cultura urbanística a Corbera

Veure reportatge sobre la manifestació del 15 desembre per el famós fotógraf Luigi Linguini


Com s'haurien d'haver fet les coses


Manifest per una Nova Cultura Urbanística a Corbera


Nota de PremsaLa riera de Rafamans, tal i com era
Els horts són una font d’esbarjo, embelleixen el paisatge i enriqueixen el patrimoni cultural i tradicional
Aquest escrit està motivat pel fet que ahir dimarts 7 d’octubre vaig seguir per la ràdio el Ple municipal, que va durar sis llargues hores. Durant el torn de precs i preguntes, a quarts de dues de la matinada, va sorgir el tema del trencament d’un tub de les clavegueres i, per al.lusions, atès que es va fer referència directa a l’entitat que represento i a les accions que el nostre grup havia emprès, m’adreço a totes les persones que van opinar i intervenir tant en el Ple com al llarg dels fets.

El dilluns 29 de setembre va haver-hi el primer avís d’un veí de què s’estaven produint abocaments d’aigües fecals a la riera de Rafamans, a l’altura de l’avinguda de Catalunya núm. 107-111. El dimecres 1 d’octubre l’avís es repeteix, aquesta vegada amb insistència per causa de la mala olor constant. Dissabte 4 d’octubre la situació havia empitjorat molt perquè el forat era més gran i el volum d’aigües fecals que s’abocaven a la riera era alarmant. Un veí, molt preocupat per la manca de resposta de l’Ajuntament de Corbera, entrà escrit a la policia municipal i, al migdia, avisà el GEMC.

Immediatament (tot i que per a nosaltres els dissabtes també són festa) ens vam desplaçar a la riera i vam constatar, sense poder-ho creure per la gravetat de la situació, que no es tractava d’un abocament per supuració, fet que malauradament es repeteix de forma continuada des de fa més de 10 anys, sinó d’un trencament en el tub de connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans que recull, al punt més baix del municipi, la xarxa de clavegueram del nucli urbà. El punt de trencament, de més de 50 cm. de diàmetre, deixava sortir totes les aigües fecals del poble directament a la riera. La pressió feia que es produïssin fins i tot turbulències. La situació era d’extrema emergència, no tan sols pel problema de la mala olor, sinó evidentment pel risc per a la salut pública i les nefastes conseqüències per l’ecosistema. Els horts de la zona i l’entorn de la font del Rovira on la gent acudeix regularment a omplir garrafes d’aigua per a ús domèstic, estaven absolutament degradats.

Era, per tant, una situació excepcional i, qui signa aquest escrit, va anar a cercar la policia municipal. Els agents em van acompanyar a la riera i van aixecar atestat dels fets. Davant, però, de la manca de reacció que, després de 3 avisos en una setmana, havia demostrat l’Ajuntament de Corbera, en nom del GEMC es va tramitar una denúncia judicial.

Vull deixar ben clar que dilluns 6 d’octubre, i després de comprovar que ningú no havia fet res, qui signa aquest escrit va trucar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i va parlar amb la cap d’inspeccions. L’ACA de seguida va comprendre que aquella era una situació crítica i va desplaçar un inspector. A quarts de deu del matí vam començar a repassar la zona afectada, des de l’entrada a Corbera de Baix i la font del Rovira fins a la Plaça del Mil.lenari, i de seguida es va posar en marxa tot un procés que, a continuació, s’explica en detall conjuntament amb el nom o el càrrec dels diferents responsables que hi van intervenir.

A la cruïlla entre l’avinguda de Catalunya i el pont de Can Rafel, s’estan fent les obres d’una rotonda. Quan es van iniciar els treballs per consolidar el que haurà de ser la nova plaça i especialment a la zona d’enllaç amb el carrer de la Pau, es va detectar l’extrema precarietat del clavegueram que estava, literalment, destrossat. Per aquesta causa, l’Ajuntament va iniciar una reparació d’emergència de les clavegueres al carrer de la Pau i es va enllaçar una nova connexió al col.lector. Val a dir que el tub del col.lector passa per dins de la riera de Rafamans fins que arriba, precisament, a aquest punt a tocar del pont, on el tub fa un colze i aprofita un tub molt antic que és anterior a la construcció del col.lector i que passa per dins el mur que canalitza la riera, per sota de l’avinguda de Catalunya. Aquest tram està en molt mal estat, fet que provoca continus embussaments que supuren, tot sovint, per diferents punts, riera amunt fins la plaça del Mil.lenari o riera avall, davant del número 107 de l’avinguda de Catalunya fins a tocar de l’antiga depuradora, prop de la passera que creua cap a la font del Rovira. Arreglat el tram de clavegueres del carrer de la Pau, el cabal d’aigües residuals en el punt de desguàs de la nova rotonda va augmentar considerablement, atès que es canalitzaven correctament aigües fecals que abans es dispersaven pel sòl. Després de les primeres pluges de setembre, les aigües brutes van ser tan abundoses que van començar a brollar i a inundar la zona de les obres. Fins que van deixar de sortir, fet que precisament coincideix amb el trencament, aigües avall, de la connexió del tub vell amb el col.lector.


Plaça Mil.lenari
L’aigua bruta mostra la sedimentació acumulada sota la Plaça del Mil.lenari
Les primeres converses de l’inspector van ser amb els treballadors de l’empresa que fa les obres, que en aquell moment estaven netejant la zona on havien de treballar i enretirant les aigües fecals que ho empastifaven tot. Un detall que va sorprendre l’inspector va ser constatar que les aigües fecals que baixen de Can Rafel sortien a través d’un tub subjectat, provisionalment, amb un filferro i que va a parar, a través d’un forat practicat a la base del desguàs, cap el mateix col.lector. Igualment es va detectar que el mur que havia de contenir la claveguera havia desaparegut i que les aigües brutes quedaven a la vista. Cap a les onze del matí, mentre ens adreçàvem a la plaça del Mil.lenari, vam trobar l’auxiliar tècnic de Medi Ambient qui, fetes les presentacions, va acompanyar a l’inspector de l’ACA. Mentrestant, havia arribat a la zona el cap de les obres de la nova rotonda. Aprofitant l’avinentesa, l’auxiliar tècnic va trucar a l’Ajuntament. Van venir tres agents als quals se’ls va demanar que avisessin l’arquitecte municipal Sr. Sorribes. Tot seguit vam tornar a la zona del trencament i vam trobar dos treballadors de l’empresa SEAR,S.A. que havien arribat intentant esbrinar per què, col.lector avall, no baixaven aigües tot i pressuposant un embussament en algun punt. Cap a les dotze va arribar el Sr. Sorribes qui va explicar que els problemes amb les clavegueres fa anys que duren i s’agreugen per l’augment constant de població. Va explicar a l’inspector que l’Ajuntament en té coneixement. Segons el Sr. Sorribes, les obres de la nova rotonda no tenien cap relació directa amb el trencament aigües avall, tot i que l’augment de cabal podia haver estat una causa indirecta. Les diverses trucades que es van creuar entre els diversos responsables presents van determinar que els treballadors de SEAR,S.A. iniciessin els tràmits per emprendre les tasques de reparació.

A la una del migdia, el darrer d’arribar va ser el regidor de Medi Ambient i Tinent d’Alcalde Sr. Antonio de la Asunción. La seva visita va ser breu i es va excusar d’acompanyar-me a la zona exacte del trencament perquè, segons va declarar, ja sabia de què li parlava i l’estaven esperant.

Vaig signar l’informe d’actuació de l’inspector de l’ACA, marxant cap a casa meva a tres- quarts de dues del migdia.


Fotografia feta des de l’avinguda Catalunya, la via principal d’entrada a Corbera de Baix
Prego se’m disculpi per l’atreviment d’un escrit tan llarg, però després de les acusacions que es van creuar en el Ple i dels comentaris desencertats fets tant per part de l’Alcaldessa de Corbera la Sra. Rosa Boladeras com pel Regidor de Medi Ambient i Tinent d’Alcalde Sr. Antonio de la Asunción, em veig en la necessitar de posar en clar els motius de les actuacions del GEMC a les quals es va fer referència durant el Ple.

En primer lloc és inacceptable que es frivolitzi la importància dels fets ocorreguts el 4 i 6 d’octubre excusant que els abocaments passen sovint i fa anys que duren. Això només posa de manifest que la mala gestió de l’Ajuntament fa anys que dura, i que cal prendre mesures decidides i contundents, diferents de les empreses fins ara i que han consistit, bàsicament, en desembossar els tubs quan l’aflorament passava d’un volum “tolerable”. Insisteixo, a més, en què no s’ha produït un abocament sinó del trencament de la xarxa general i que el volum d’aigües fecals abocades ha estat molt important.

Pel que fa a la denúncia judicial presentada pel GEMC, és lamentable que la Sra. Boladeras acusi el GEMC de poca col.laboració quan ha estat una servidora qui ha endegat tot el procés precisament per manca absoluta de reacció per part dels responsables polítics de l’Ajuntament de Corbera. Que jo renunciï voluntàriament a passar el dissabte a la tarda amb la família i que el dilluns perdi una jornada laboral és una mostra explícita de la meva voluntat de col.laboració i ajut, voluntat que topa de front amb els interessos d’aquesta alcaldia.

Vull igualment manifestar que és l’Ajuntament de Corbera qui deixa sense resposta tots els nostres precs. Lamento que a la Sra. Boladeres i al Sr. Antonio de la Asunción els molestin els nostres escrits perquè els comporten més feina que profit (S.I.C.). Volem que se sàpiga que l’alcaldia deixa, sistemàticament, sense resposta les diverses instàncies que presentem, moltes de les quals no són sinó reflex de les trucades i les inquietuds dels veïns del nostre municipi. Aquests escrits no són sempre denúncies. Hi ha instàncies on oferim la nostra col.laboració i interès en temes diversos, per exemple hi ha una proposta de set pàgines per a la recuperació dels camins històrics on s’explica la voluntat del GEMC de tirar endavant uns itineraris de natura amb una guia didàctica per a les escoles i la creació d’un centre d’interpretació (escola de natura). Vam, igualment, sol.licitar còpia del catàleg patrimonial. També hem presentat al.legacions a projectes urbanístics, al.legacions que es van desestimar en la seva totalitat. Esgotades totes les vies administratives que defineix la Llei, i davant del silenci administratiu de l’Ajuntament, el GEMC ha fet un pas més i ha iniciat les vies judicials. Ara serà un jutge qui dictaminarà si el GEMC s’està immiscuint en tasques que no li pertoquen o si es dóna el cas contrari i és l’Ajuntament qui no acompleix amb les seves obligacions. Jo pregunto: quina és la banda que no col.labora?


Rotonda (un altre dels punts on hi ha sortida d’aigües fecals)
Els treballadors de les obres han de netejar la merda abans de poder treballar
No vull deixar de recordar quelcom que és del tot evident però que, per desgràcia, sovint s’oblida. Són els responsables polítics amb competència els que han de vetllar per la seguretat i el benestar de les persones. La Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques reformada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, seguint en part els criteris de la pròpia Constitució de l’any 1978, propugna els drets dels particulars davant l’activitat administrativa i en defineix els procediments. La moderna jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional posen especial interès en l’atenció i la garantia d’aquests drets individuals per tal que els poders públics quedin sotmesos a la Justícia i al Dret.

Finalment només em queda afegir que el GEMC, grup medi ambient de Corbera, és una entitat que aplega una munió de gent molt diversa que treballa per voluntariat, sense cobrar (tot el contrari: es col.labora pagant una quota), tema que ve al cas després d’un Ple de 6 hores on es va parlar abastament de pressupostos, minutes i sous del polítics que ens representen. Em sembla, per tant, molt lamentable que la resposta de l’alcaldia a tota la gent a la qual represento sigui una absoluta falta de respecte qüestionant la il.lusió dels projectes, desatenent la resposta que ens mereixem com a ciutadans de dret i criticant, en un acte públic emès per la ràdio municipal, les nostres actuacions. No oblidin, si us plau, que el càrrec que exerceixen els dóna un poder però alhora els supedita a unes obligacions i responsabilitats que no s’estan exercint correctament.

Per tal d’assabentar a totes les parts interessades i afectades, faig arribar còpia d’aquest escrit a:

La il.lustríssima Alcaldessa de Corbera Sra. Rosa Boladeras i Serraviñals
Al Regidor de Medi Ambient i Tinent d’Alcalde Sr. Antonio de la Asunción
Al Regidor i Tinent d’Alcalde Sr. Joan de Cuevas
A l’arquitecte municipal Sr. Sorribes
A l’auxiliar tècnic de medi ambient Sra. Glòria Burgos
Al Regidor d’ERC Sr. Josep Canals i Molina
A l’oficina de la Policia Municipal
A l’inspector de l’ACA Sr. Joan Josep Santizo

Alhora, se’n fa difusió per tal d’informar a la ciutadania dels fets ocorreguts i de la posició en tot moment transparent de la nostra entitat que ha acomplert amb la seva obligació que, d’acord amb els estatuts, té com a objectius la defensa del medi ambient, duent a terme una tasca d’informació i difusió popular amb l’objectiu de crear una educació socioecològica de respecte al medi natural, històric i cultural. Com a presidenta del GEMC em considero en l’obligació de defensar els interessos de les persones i el medi natural del municipi, ambició que hauria de ser una prioritat del govern municipal.

Corbera de Llobregat, 8 d’octubre de 2003.Carme Jiménez i Huertas
Presidenta del GEMC
8 octubre 2003

Alguns Amics

Plataforma Serres Garraf - Ordal

L'Associació de veïns de Cervelló

Pla de Ponent, Gavà

Plataforma Antitermica de Martorell

Associació Martorell Viu

Fundació Marianao, Sant Boi

ARPIOTS, Sant Climent de Llobregat

Plataforma Cívica per Sant Vicenç dels Horts

Associació Naturalista Torrellenca

Amics de Ca n'Aymerich, Castelldefels

Amics de la Bici