El clavegueram a Corbera
Una assignatura pendent que ja fa pudor

Ultimes noticies

El clavegueram a Corbera, una assignatura pendent que ja fa pudor


Carta oberta sobre el trencament d’una connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans
8 octubre 2003


NOTA DE PREMSA
4 octubre 2003
Denúncia judicial contra l'Ajuntament


Galería de fotos. Un passeig per a les maravellas del subsól de Corbera


CORBERA 2000
Continuen les irregularitats


Per una nova cultura urbanística a Corbera

Veure reportatge sobre la manifestació del 15 desembre per el famós fotógraf Luigi Linguini


Com s'haurien d'haver fet les coses


Manifest per una Nova Cultura Urbanística a Corbera


Nota de Premsa


La manca de serveis obligatoris que pateix Corbera és un tema molt greu que demostra la tranquil.litat amb que els representants polítics del nostre municipi s’han pres, durant anys, el compliment de la legislació. Ens sembla un deure ineludible assumir la dotació dels serveis mínims que la llei requereix... Tornem a l’article 67 de l’esmentat Decret Legislatiu, que comença així:
“Els municips, independentment o associats, han de prestar, com a mínim, els serveis següents:
  1. En tots els municipis: enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament domiciliari d’aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques i control d’aliments i begudes. (...)
Quin és el veritable retard que porta aquest poble en tot allò que l’ha de legitimar com a municipi? A moltes urbanitzacions falten la majoria d’aquests serveis. Tots coneixem l’esforç econòmic que representa, per a molts parcel.listes, fer front a les despeses d’urbanització. Aquesta situació d’indefensió per la qual s’obliga els propietaris a assumir els costos dels serveis i a pagar el clavegueram, les faroles trencades, l’asfaltat dels carrers, és un abús que, a més, ha provocat situacions d’especulació escandaloses. Malgrat tot el que digui l’Ajuntament, aquests urbanitzacions són il.legals. La Llei obliga els Ajuntaments a no autoritzar cap llicència si la parcel.la no compte amb els serveis mínims. la qual cosa no fa més que agreujar la situació de manca de serveis.

Per què no s’aplica la Llei a la bestreta? Sembla que el nostre municipi és un exemple molt clar de la impunitat amb què l’Administració se salta la legislació d’aplicació obligatòria. Pensem-hi. Aquesta situació es podria haver evitat, i es podria aturar immediatament, si l’Ajuntament de Corbera ho volgués.

Però aquest no és un problema que només afecti les urbanitzacions. Perquè fins i tot el casc urbà pateix el mateix greuge. Des del mes de maig que el GEMC, en resposta a diverses trucades de veïns, ha presentat denúncia a l’Agència Catalana de l’Aigua i al SEPRONA per abocaments reiterats d’aigües fecals a la riera de Rafamans. Resulta que, dins el casc urbà, hi ha trams de clavegueram que són molt antics i es troben en molt mal estat. Un exemple: al carrer de la Pau, en el moment d’obrir per passar la conducció del gas, es van trobar que les clavegueres estaven destrossades i l’Ajuntament va haver de fer una reparació d’emergència. Un altre punt conflictiu és el Passeig dels arbres fins sota la plaça del Mil.lenari on les conduccions són de mitja canya i, en hora punta, les aigües brutes supuren barrejant-se amb els pluvials que desguassen a la riera. Trobem punts conflictius en tot el traçat al llarg de l’avinguda de Catalunya. Per culpa de l’increment constant de població, aquesta xarxa ha quedat absolutament superada i cal, urgentment, una reparació. Per si amb això no n’hi ha prou, a aquesta xarxa hi arribaran les aigües fecals del projecte Corbera 2000 que preveu uns 1000 habitants més...Denúncia judicial

A primers d’octubre es va produir el trencament de la tapa d’un tub de connexió amb el col.lector general de la riera de Rafamans que recull, al punt més baix del municipi, la xarxa de clavegueram del nucli urbà. L’absència de la tapa, de més de 50 cm de diàmetre, deixava sortir totes les aigües fecals del poble directament a la riera originant una situació d’extrema emergència pel risc evident per a la salut pública i les nefastes conseqüències per l’ecosistema. Malgrat els diversos avisos dels veïns, l’Ajuntament no va fer res, pensant que es tractava, altra vegada, dels abocaments per saturació que es repeteixen de forma continuada des de fa més de 10 anys. Davant d’aquest cas, el GEMC ha tramitat una denúncia judicial.

Corbera ha superat, de bon tros, tots els criteris de creixement sostenible. Penseu, però, que l’Ajuntament té una eina que pot aturar, avui mateix, tot aquest desgavell. I els habitants de Corbera volem que l’Ajuntament i els polítics que ens governen l’apliquin, pel bé del municipi: aturem totes les llicències de nova construcció mentre no se solucionin els gravíssims problemes actuals. Demanem tots: moratòria urbanística JA!

Alguns Amics

Plataforma Serres Garraf - Ordal

L'Associació de veïns de Cervelló

Pla de Ponent, Gavà

Plataforma Antitermica de Martorell

Associació Martorell Viu

Fundació Marianao, Sant Boi

ARPIOTS, Sant Climent de Llobregat

Plataforma Cívica per Sant Vicenç dels Horts

Associació Naturalista Torrellenca

Amics de Ca n'Aymerich, Castelldefels

Amics de la Bici