Seguim parlant de CORBERA 2000

A no oblidar

Manifestació popular
PER UNA NOVA CULTURA URBANÍSTICA
a Corbera

diumenge 15 de desembre, a les 10 hores, a la Plaça de l'església de Santa Maria de Corbera de Dalt


Com s'haurien d'haver fet les coses


Manifest per una Nova Cultura Urbanística a Corbera


Nota de Premsa


Com s'haurien d'haver fet les coses.

El projecte Corbera 2000 és un Pla Parcial per a l'ampliació del casc urbà anomenat unitat d'actuació número 5 (UA5). Els procediments bàsics per l'aprovació de plans parcials i projectes d'urbanització estipula que hi ha un protocol que cal seguir:
 

  1. Aprovació d'un Pla Parcial (que comporta una aprovació inicial per part de la Comissió de Govern; una aprovació provisional, per part del Ple de l'Ajuntament; i una aprovació definitiva per part de la Generalitat, amb els respectius terminis d'informació publica). El Pla Parcial ha d'anar acompanyat d'un projecte d'urbanització.
  2. El Projecte d'Urbanització, una vegada resolt el Pla Parcial, ha de seguir tràmits idèntics: publicació i termini informació pública, aprovació provisional i, considerades les esmenes i les corresponents rèpliques, i si escau, aprovació definitiva.
  3. Una vegada aprovat definitivament el Projecte d'Urbanització, es poden començar les obres.


Què ha passat a Corbera 2000

L'ajuntament de Corbera no ha seguit el protocol que marca la llei.

  1. 17-04-02 aprovació definitiva del Pla Parcial UA5 amb condicions, atès que falta documentació acreditativa
  2. 27-11-02 document de resolució de la Generalitat pel qual es dóna per completa la condició que havia quedat pendent i que permet tirar endavant el Projecte. Pot interpretar-se que no és fins aquest moment que l'Aprovació Definitiva no és vàlida de ple dret.
  3. 21-11-02 publicació al DOPB núm. 279 d'un edicte de la Comissió de Govern de l'Ajuntament de Corbera pel quan es comunica que en sessió ordinària en data 22 octubre del 2002 s'aprovà inicialment el Projecte d'Urbanització del sector UA5 i anunciant que s'obria el termini d'informació pública (fixeu-vos que això va passar abans de tenir tancat el Pla Parcial, que es va aprovar definitivament el 27 de novembre).
    Tot i no disposar d'un Projecte d'Urbanització aprovat i ni tan sols iniciat el procés, i sense el permís de la Generalitat, les obres es van iniciar el mes d'agost de manera irregular.
  4. 25-11-02 desapareixen les màquines que movien terres a la zona d'obres

 
 
 
 
 
 
 

Alguns Amics

Plataforma Serres Garraf - Ordal

L'Associació de veïns de Cervelló

Pla de Ponent, Gavà

Plataforma Antitermica de Martorell

Associació Martorell Viu

Fundació Marianao, Sant Boi

ARPIOTS, Sant Climent de Llobregat

Plataforma Cívica per Sant Vicenç dels Horts

Associació Naturalista Torrellenca

Amics de Ca n'Aymerich, Castelldefels

Amics de la Bici