La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.1


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret.

 
Port
 
Mentre les obres de l'espigó a la desembocadura de la Bunyola continuen a bon ritme preparant la construcció de la nova platja que anirà de Ca l'Arana fins a La Ricarda i amb problemes per que ara diuen que no saben d'on trauran la sorra necessària, SEO/BirdLife y DEPANA hem enviat una carta a l'Autoritat Portuària de Barcelona, per tal de demanar una reunió i que ens expliquin exactament quin és el seu calendari d'obres i ens facilitin els estudis que estan fent servir per l'aplicació de les mesures correctores.
 
    El passat dia 8 d'octubre a SEO/BirdLife vam rebre carta de l'Autoritat Portuària de Barcelona com a resposta per la que nosaltres li vam enviar al mes d'Agost queixant-nos de les obres que s'havien començat a fer al mes de Juny a l'àrea de la Podrida.
    A la carta justifiquen les obres que van començar en el seu moment dient que no afectava a la Podrida mateixa ( no entenen que les maresmes formen part de La Podrida), i que estan respectant escrupolosament la declaració d'Impacte Ambiental que en el seu moment va fer el Ministeri de medi Ambient i que ells diuen " És comunament admès que estem davant d'una declaració d'Impacte exemplarment severa amb l'òrgan promotor" ¿?. Diuen que per la construcció de la nova platja no necessiten Avaluació d'Impacte Ambiental i que totes les obres compten amb la corresponent vigilància ambiental.
 
Desviament riu
 
    Ja han començat els treballs previs per l'eixamplament del Canal de la Bunyola que com sabeu es el pas previ per a l'inici del desviament del Llobregat. De moment estan fent la recol·lecció de rèptils i amfibis i estan desbrossant la vegetació de les vores del canal. El següent pas es començar a enderrocar les masies del lloc on anirà la nova zona humida i també s'estan fent treballs preparatoris a la zona de Ca l'Arana. Com veieu ara la cosa va de debò.
 
Aeroport
 
El dia 8 d'octubre va aparèixer al DOG un anunci de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual es sotmet a informació pública un projecte d' AENA per tal de crear un nou accés a la zona de Can Radar, per poder entrar a una zona de l'aeroport en la que s'han de fer les obres de la nova terminal I de l'estacionament d'aeronaus.
    El dia 9 s'acudeix a consultar l'esmentat projecte, que estarà en informació pública fins el 8 de Novembre. Resulta que no es que no puguin accedir-hi al lloc de les obres contemplades, sinó que diuen que no poden perquè el tràfic de camions podria ser perillós per a la seguretat aèria ja que es la zona d'enlairament d'aeronaus. L'obra va des de la capçalera de la Vidala fins a la zona nord de l'aeroport, faran un pont travessant la Riera Roja i la Vidaleta, a més d'un pas elevat a sobre de l'autovia i un altre pont sobre la Riera Roja més endavant. El projecte lògicament no està contemplat en el Pla Director del Aeroport ni ha estat inclòs a l'estudi d'Impacte que es va presentar fa uns mesos. Tampoc apareix el pressupost ni alternatives, i l'única mesura correctora que proposen es el jalonament de les àrees més sensibles ja que el final de l'accés es a la ZEPA del Remolar-Filipines i creua el futur corredor de connexió biològica que plantejava l'Estudi de l'Aeroport, a l'alçada de l'autovia de Castelldefels.
    Està clar que des de SEO/BirdLife presentarem al·legacions a aquest projecte que discurreix totalment per dins de l'IBA (àrea d'Importància per als ocells).

Indice

y Amics21