La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.10


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a 23 de maig de 2002.

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret. Us agraïm moltísim les informacions que ens esteu facilitant en aquests dies tan moguts.

 
 
LA DENÚNCIA
 
 El passat dia 10 de maig, DEPANA va presentar una denúncia per delicte ecològic davant la Fiscalia de medi Ambient del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pels abocaments contaminats reiterats que s'estan fent al Canal de la Bunyola, just una setmana desprès de que comencessin les obres d'ampliació d'aquest canal que és la primera obra que dictamina la Declaració d'Impacte Ambiental que s'ha de portar a terme.
    Paradoxalment, aquesta obra que es fa per augmentar la superfície de recarrega de l'aqüifer, el que produirà serà un augment de la superfície d'aigües contaminades que s'infiltraran al subsòl del Delta, degut a que el col·lector-interceptor es troba infradimensionat i no pot absorbir totes les aigües que arriben. Per a més informacióinfo@depana.org
 
L'INICIATIVA
 
    El passat 17 de maig, SEO/BirdLife va enviar una carta a la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya sol·licitant que el Delta del Llobregat formi part de l'inventari dels llocs RAMSAR a Catalunya. La Convenció RAMSAR, és un tractat signat a l'any 1971 que pretén la conservació de les millors zones humides del món. Els únics llocs RAMSAR a Catalunya son el Delta de l'Ebre i els Aiguamolls de l'Empordà. Sembla ser que aquesta proposta a sigut ben rebuda per la Generalitat de Catalunya, el que és més questionable són els límits geogràfics de l'espai que finalment es delimitaria. Per a SEO/BirdLife, l'espai RAMSAR hauria de comprendre les 2200 ha de la IBA (Àrea Important pèls Ocells, sigles angleses) mentre que molt ens temem que la Generalitat serà molt més restrictiva amb els seus límits. En cas de ser designat, això suposaria un gran pas endavant vers la protecció efectiva del Delta del Llobregat. Més informació sobre Ramsar a http://ramsar.org/
  
CAL TET
 
Als últims butlletins us hem anat informant sobre les obres prèvies al desviament del riu i que a la zona de Cal Tet s'havia aconseguit, gràcies al tancat de les obres, una zona molt tranquil·la pels ocells que fins i tot van començar a criar al lloc per exemple els Camallargues (Himantopus himantopus). Posteriorment van començar a treballar a la zona, posant en perill la cria dels ocells. Finalment l'òrgan gestor de les Reserves naturals, va intervenir i es van paralitzar les obres al lloc on criaven els Cames llargues, però malauradament van continuar fent obres just al costat. El que és més greu, es que s'han autoritzat les batudes al terreny on es pretén fer obres per tal de que els ocells no s'instal·lin. Aquestes batudes en molts casos es fan per part d'operaris sense experiència ni coneixement de que i a on s'ha d'espantar. Això a produït situacions de risc pels ocells que ja estaven criant, doncs els operaris entraven en aquelles zones que en principi quedaven preservades de qualsevol actuació. A més hem de sumar el fet de que estranyament, la fillola que passa per aquella zona i que manté els prats humits, va aparèixer dessecada, el que vol dir que s'estan fent actuacions per tal de perjudicar la nidificació de les espècies ja establertes. 
    Tornem a reiterar que la Declaració d'Impacte Ambiental del riu diu que als llocs on s'hagin de fer obres durant l'època de nidificació s'ha d'haver desbrossat el terreny abans del mes de març, fet que no s'ha produït i per tant torna a ser un cas clar d'incompliment de la DIA.
    Considerem que s'estan produint massa incompliments de les Declaracions d'Impacte dels diferents projectes per unes obres que just ara s'estan començant i que això es produeix per negligència de la Generalitat per no tenir cap persona dedicada exclusivament a la vigilància ambiental de les obres i de vetllar pel compliment de les resolucions al respecte.
 
INICIATIVA PARLAMENTARIA
 
    El grup polític EUiA ha formulat els darrers dies a través d' Izquierda Unida una pregunta parlamentaria al Congrés dels Diputats en relació al compliment d'una resolució parlamentaria que preveia la redacció del Pla Especial del medi natural i de Paisatge del Delta del Llobregat, que havia de redactar AENA a finals de 2001 però del qual encara no se sap res. Ja veurem si la resposta del Ministeri es prou sucosa o és del tipus retòric a que ens tenen tan acostumats.
 
 
LES CARES LLETGES A INTERNET
Podeu consultar els números endarrerits d'aquest butlletí a la següent pàgina.
    http://www.amics21.com/lacaralletja/.

Informació compilada per
Jordi Ballesta

SEO/BirdLife Delta del Llobregat
jballest@cconline.es

Indice

y Amics21