La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.3


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a 11 de novembre de 2001.

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret. Us agraïm moltísim les informacions que ens esteu facilitant en aquests dies tan moguts.

 
 
Aeroport
 
    Malgrat que el nombre de passatgers a l'aeroport del Prat ha disminuït un 4% al mes d'octubre, malgrat que s'ha cancel·lat l'únic vol transoceànic que es feia a l'aeroport del Prat, malgrat que el tràfic de mercaderies ha caigut durant aquest any 2001, les obres d'ampliació de l'aeroport segueixen el seu inexorable camí. Durant el mes d'octubre i novembre s'estan executant les expropiacions de diferents indrets afectats per l'ampliació de l'aeroport. Així tenim que ja han tancat el càmping Cala Gogó i el club nàutic. Sembla que la Declaració d'Impacte Ambiental podria no estar enllestida (o com a mínim fer-se pública) fins a finals d'any o principis del següent.
 
    El passat dia 8, SEO/BirdLife va presentar les seves al·legacions a l'accés de Can radar que preveu realitzar AENA i que vam comentar al nº 1 d'aquest butlletí.
 
    Les al·legacions es fonamenten principalment en que el projecte d’enllaç de Can Radar ha de ser sotmès a Avaluació d’Impacte ambiental per afectar a zones d’interès natural i ser un dels supòsits inclosos a la legislació vigent en matèria d’Impacte Ambiental, no presenta anàlisi d’alternatives, ni mesures correctores ni compensatòries malgrat afectar a espais d’interès natural i hàbitats d’interès comunitari, d’acord amb la Directiva Habitats,   l’enllaç de Can Radar no està contemplat ni al Pla Director de l’aeroport de Barcelona, ni al projecte d’ampliació de l’aeroport, pateix de greus mancances en la seva redacció, no es concreta la seva provisionalitat i pot modificar substancialment la xarxa d’aigües superficials d’aquesta part del Delta del Llobregat, mitjançant desviaments i modificant els drenatges.
 
La sentència
 
Com vaig anticipar ja fa aproximadament un mes, el Pla especial del Remolar-Filipines ha sigut anul·lat per una sentència judicial. En concret el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la sentència nº204 respecte al recurs nº 1507/90, va dictaminar que estimen el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya contra l'acord de l'Ajuntament de Viladecans, per l'aprovació per silenci administratiu positiu del text refós del Pla Especial.
    La sentència no entra en temes de validesa urbanística o en temes ambientals com us podeu suposar, sinó que només es limita a valorar si el procediment d'aprovació per silenci administratiu es vàlid en aquest tipus de qüestions.
    Ara l'Ajuntament de Viladecans pot optar per fer un recurs de cassació. També pot tornar a tramitar tot el Pla especial, però ara es trobarà que la Comissió d'urbanisme de la Generalitat no li acceptarà fàcilment perquè entra en conflicte amb el Pla Director de l'Aeroport aprovat al 99 i per la Comissió d'Urbanisme aquest any.
 
Túnel de rentat aeroport
 
    El passat dia 23 d'octubre SEO/BirdLife es va presentar com a part interessada a l'acte de confrontació entre nosaltres, l'Agència Catalana de l'Aigua i els propietaris del túnel de rentat. Per desgràcia no es va presentar cap representat de l'Ajuntament de Viladecans que també havien fet informe negatiu respecte a l'abocament d'aquest túnel de rentat a la llacuna del Remolar. A l'acte sel's va donar als propietaris dues opcions, bé que acumulessin l'aigua residual per tal de portar-la a tractament mitjançant cubes, o bé que es connectessin a la xarxa de sanejament del propi aeroport.
    Els propietaris van objectar que no saben per quant temps seguiran treballant, donat que amb l'ampliació de l'aeroport aquest túnel va fora. Finalment sel's va donar un termini de dos mesos perquè enviessin un informe amb la possibilitat de connectar-se a la xarxa de l'aeroport, en cas contrari haurien de tancar la seva activitat.
 
Can Dimoni
 
Sembla ser que finalment, les basses de Can Dimoni, al terme municipal de Sant Boi, passaran a formar part del PEIN del Delta del Llobregat. El lloc que ocupa una superfície d'unes 9 ha, donat que es volen protegir les basses i els voltants, i que es important sobre tot com a zona de refugi d'ardèids, actualment pateix problemes sobre tot de abocaments incontrolats que han produït per exemple mortalitat de peixos en diferents ocasions, així com molèsties directes per part d'alguna explotació agrícola.     L'impulsor administratiu d'aquest procés ha sigut l'Ajuntament de Sant Boi i a la Generalitat li va de perles donat que aquí no hi va ubicat cap dels projectes contemplats i així fa un rentat de cara "ecologista".
 
    Sembla ser que de moment no entraria dins de les Reserves Naturals, ni es compraria l'indret, ni es farà cap Pla de reordenació d'usos el qual seria molt recomanable. Suposem que tot això vindrà  com a moneda de canvi a l'hora de donar més compensacions per l'ampliació de l'aeroport.
 
Furtivisme
 
    El passat dia 8 de novembre, es va detectar la presència a la zona ZEPA de Reguerons,al terme municipal de Viladecans d'un silvestrista capturant fringil·lids.
    Malgrat que la llei permet aquesta pràctica, gairebé l'única excepció es que no pot practicar-se a les zones ZEPA. Doncs bé, es va donar l'avís de la presència d'aquest individu, però vam rebre la resposta de que no es podia fer res, donat que la ZEPA de Reguerons no està senyalitzada i per tant poden al·legar que desconeixien que allò és una ZEPA. A més, tenen el costum de que, si la zona està senyalitzada, treuen els cartells per dir que no ho estava.
        Considerem una negligència per part de la Generalitat no tenir degudament senyalitzades les seves zones de protecció i amb una vigilància adient per una comarca amb tants silvestristes com el Baix Llobregat.
  A més aquest és un cas insòlit en el que sembla que no val això de que " el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento". O bé pot ser poca rigorositat per part de la Generalitat?
 
Proteinas y Grasas Gimeno
 
    A l'anterior número d'aquest butlletí ja vam comentar la sentència contra aquesta empresa per abocament a la pluvial que desemboca a la llacuna del Remolar.
    Doncs be, si no teníem prou, el 17 d'octubre, aquesta empresa va presentar a exposició pública mitjançant el Departament de Medi Ambient, la sol·licitud d'autorització ambiental. El currículum d'aquesta empresa es considerable, perquè no només està el problema de l'abocament, sinó que fa temps que les pudors que deixa anar afecten considerablement a diferents barris de Sant Boi. L'ajuntament va decidir tancar l'empresa, però aquesta va presentar un recurs a l'ordre de tancament i el jutge que el va estimar va al·legar que l'empresa desenvolupa una activitat "d'interès general" per que es una de les poques que es dediquen al tractament de residus càrnics i per tant mentre no es resolgui el recurs pot continuar les seves activitats.
 
    De fet, el que planteja ara l'empresa és ampliar les seves instal·lacions. No sabem si desprès de la sentència s'ho hauran pensat millor.
 

Indice

y Amics21