La Cara Lletja Del Delta Del Llobregat, No.9


BUTLLETÍ INFORMATIU DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Informació actualitzada a 25 d'abril de 2002.

Aquest butlletí pretén ser un vehicle d'informació sobre l'actualitat de les amenaces que pateix el Delta del Llobregat, confeccionat amb les informacions pròpies així com de la subministrada per part de les persones que tenen interès en la conservació d'aquest indret. Us agraïm moltísim les informacions que ens esteu facilitant en aquests dies tan moguts.

 
 
BUNYOLA I DESVIAMENT
 
A les obres de la construcció de la nova platja, l'espigó del Canal de la Bunyola i les de la construcció de la mota d'aigües altes del riu desviat, ara hem de sumar les prospeccions que s'estan fent a la desembocadura de la Bunyola per tal de buscar possibles ubicacions per a la dessaladora projectada al Delta del Llobregat. Aquestes prospeccions suposen més freqüentació humana, maquinària sorollosa i pesada (estan fent un forat de 130 mts de fondària) i en alguns casos com el del forat que estan obrint a Carabiners, a tan sols 100 mts d'un niu de Corriol camanegre. Sembla ser que aquestes darreres han sigut paralitzades per part de l'Agència Catalana de l'Aigua a instàncies de l'Ajuntament del Prat.
 
   
Si amb això no hi havia prou, just aquesta setmana han començat a decapar la superfície del futur estany de cal Tet. Han començat  en plena època de cria, en un espai ZEPA, amb un parell de nius de cames-llargues...  precisament aquesta zona s'estava caracteritzant aquestes setmanes per una afluència molt important d'ocells, amb freqüentació d'ànecs i diversos limícols, produïda per la tranquil·litat que els suposava que l'àrea estigués tancada.
   
Esperem una actuació decidida per part de les autoritats Mediambientals de la Generalitat i les Reserves naturals del Delta del Llobregat que són els òrgans responsables de vetllar per les espècies protegides a Catalunya.
 
    A Cal Dalit no hi han moviments espectaculars de fauna malgrat que sembla que els Corriols estan fent servir el lloc com a àrea d'alimentació i repòs i sembla que s'establirà alguna parella de Corriol petit (Charadrius dubius).
 
Aeroport
 
   
El passat 12 d'Abril, la Agència Catalana de l'Aigua, va treure a exposició pública, el projecte d'AENA per tal d'urbanitzar la zona al'Oest del recinte aeroportuari en l``àrea compresa entre l'autovia de Castelldefels i la franja reservada a la variant que s'haurà de fer d'aquesta carretera. Això afectarà a les zones de Can Fargues i part de Can Sabadell, dins del terme de Viladecans. aquesta no és una obra prioritària, de fet el Pla Director de l'Aeroport la contemplava en una 2ª fase, però volen ubicar en aquest indret durant un període estimat de 5 anys tot el parc de maquinària i material que es farà servir per a la resta d'obres de l'ampliació de l'aeroport.
    SEO/BirdLife presentarà al·legacions a aquest projecte que malgrat ja estava contemplat a l'estudi d'Impacte Ambiental de l'Aeroport, la Declaració d'Impacte emesa pel Ministeri de Medi Ambient, no es refereix a aquesta actuació en concret en cap moment, malgrat que està considerada com una zona amb cert interès per a flora aquàtica, amfibis i vertebrats.
    És remarcable que el projecte no senyala mesures correctores específiques per a aquesta actuació i no es contemplen passos de fauna, limitació d'obres en època de nidificació, ni la compensació per l'alteració de l'infrastructura de canals de rec tan característica d'aquest indret.
 
 Mentre que al Prat no hem sigut capaços de paralitzar la tala de la pineda de Can camins per part d'AENA, incomplint els termes de la Declaració d'Impacte Ambiental, a Terrassa, l'Ajuntament i la Generalitat sotmesos a una pressió molt forta per part del grup ADENC que està fent una tasca molt lloable en aquest sentit, han paralitzat la tala de pins a Torrebonica que s'estava efectuant per a la construcció del camp de golf, per precisament incomplir la Declaració d'Impacte Ambiental. Felicitats als companys del Vallès. Ens solidaritzem amb la vostre lluita.
 
PASSEIG MARÍTIM DE VILADECANS
 
Encara que aquest projecte sembla oblidat, hem de recordar que encara està sobre la taula. Així tenim que el passat 7 de març a una pregunta formulada pel diputat Joan Saura sobre com està el tema d'aquest passeig marítim, el Ministeri de medi Ambient, va contestar que aquesta obra no ha sigut contractada perquè l'Ajuntament de Viladecans no ha posat a disposició de la Direcció General de Costes, els terrenys necessaris per a la seva execució. Sembla ser que l'Ajuntament de Viladecans està més preocupat en com sortir-se del tema del camp de golf que en la construcció del passeig marítim, el que d'altre banda es veu molt afectat per l'ampliació de l'aeroport.
 
LES CARES LLETGES A INTERNET
Podeu consultar els números endarrerits d'aquest butlletí a la següent pàgina.
    http://www.amics21.com/lacaralletja/.

Informació compilada per
Jordi Ballesta

SEO/BirdLife Delta del Llobregat
jballest@cconline.es

Indice

y Amics21