AENA Incompleix Reiteradament la Declaració d'impacte Ambiental de l’Ampliació de l’Aeroport del Prat

14 de març de 2002.

Les entitats ecologistes DEPANA i SEO/BirdLife hem tornat ha detectar diversos incompliments per part d'AENA de la declaració d'Impacte Ambiental (DIA) que va emetre el Ministeri de medi Ambient el passat 18 de gener.

Durant els mesos de febrer i març, s'ha començat a talar part de la Pineda de Can Camins al lloc on ha d'anar ubicada la plataforma de la 3ª pista de l'aeroport. Aquesta actuació s'ha d'entendre com l'inici de les obres d'ampliació de l'aeroport.

Els incompliments de la DIA es basen principalment en:

1.- No s'ha constituït encara la Comissió de Seguiment Ambiental de les Obres com estableix la condició 11ª de la declaració i per tant no es poden fer les tasques que són pròpies d'aquesta Comissió com ara el seguiment i control del compliment de les mesures preventives, compensatòries i correctores.

2.- No consta a les nostres entitats, presentades com a interessades a l'expedient, que AENA hagi presentat al Ministerio de Medio Ambiente tota la documentació addicional que la DIA estableix en el seu punt 13è.

3.- Un dels aspectes més greus és que AENA encara no ha adjudicat la vigilància ambiental de les obres, condició totalment indispensable per al començament de qualsevol actuació i més si tenim en compta que s'està afectant a hàbitats d'interès natural.

Hem de recordar que aquesta pineda és un hàbitat proritari contemplat a la Directiva Hàbitats de l'Unió Europea i malgrat que el Ministerio de Medio Ambiente ha donat el vist i plau per a la seva destrucció parcial, l'última paraula la té la Direcció General XI de la Comissió Europea que haurà de respondre la queixa comunitària que hem presentat ambdues organitzacions.

Un cop més, AENA i el Ministerio de Fomento juguen a la política de fets consumats i al igual que van fer en el procés expropiatori dels terrenys on estava previst fer l'ampliació, el qual van portar a terme quan encara no estava enllestit ni l'Estudi d'Impacte Ambiental, ignorant per endavant quines podrien ser les indicacions ambientals del projecte.

Aquesta no és la primera vegada que AENA incompleix la declaració d'Impacte, donat que el mes de novembre de 2001 va treure un projecte de construcció d'un accés provisional a la zona de Can Radar per tal de desenvolupar les obres, que tot just coincidia amb part del traçat del corredor biològic que la pròpia AENA havia proposat a l'Estudi d'Impacte i que va acceptar el Ministerio de Medio Ambiente.

DEPANA i SEO/BirdLife, denunciem públicament que tant l'Ajuntament del Prat com la Generalitat de Catalunya, no han fet res per paralitzar aquestes tasques de tala de pins malgrat tenir els instruments administratius per fer-ho i simplement s'ha limitat a enviar els seus tècnics a supervisar les obres, amb la pròpia complicitat del Ministerio de medio Ambiente i sense comptar amb l'opinió de les entitats conservacionistes.
Jordi Ballesta

Per a més informació podeu contactar amb

Seo/BidLife: catalunya@seo.org Tel/Fax: 932892284
DEPANA: info@depana.org telf: 93 210 46 79

Indice

y Amics21