BOSCOS MALMESOS A SANT ANDREU DE LA BARCALes graves se les van emportar perquè el seu preu és prou important, però les argiles han estat abocades sobre dels arbres, en passos de torrents de les aigües pluvials:


FOTOGRAFIES DE DESEMBRE 2002

Amb el moviment de terres, gairebé, han deixat cases soterrades. Els veïns ens van informar que amb les pluges del setembre/02 van tenir problemes amb les aigües pluvials.Amb referència a les barbàries fetes a la muntanya, hi ha un informe tècnic amb data 3 d'octubre 2002, on un tècnic municipal posa de manifest la necessitat d'efectuar la immediata paralització d'obres al sector 14. També demana l'aportació d'un plànol topogràfic en el que s'assenyalin les cotes primitives i les actuals del nivell de terres, requerint a l'entitat constructora que sigui reblert el terreny en el terme màxim de dos mesos, cosa que encara no s'ha fet.


Espai de muntanya agafat al sector 14 (no previst als plànols de l'obra).

Aquest dipòsit d'aigua ha sigut enderrocat amb l'obra.El rebaixament de muntanya en alguns punts ha estat a més de 12 metres:
AGOST 2002 DESEMBRE 2002


AIXÓ ÉS UNA MIRADA AL CEL DES DEL BOSC D'ABANS!!!