Més carreteres i torres

Des que l’actual alcaldia de Corbera de Llobregat va tirar endavant, pel dret (via fets consumats), el projecte de macrourbanització anomenat Corbera 2000 -projecte sempre rebutjat pels ciutadans de Corbera- 350.000 m2 de bosc que servien de parc natural als habitants-), no han parat les desfetes territorials per la zona, com la de 800.000m2 més de bosc a l’altra banda del municipi, sector anomenat Can Montmany de Maspassoles, ja fa temps paralitzat gràcies a l’acció decidida del grup GEMC d’aquesta població i que va posar en relleu gravíssimes irregularitats de diverses administracions, que no tenen cap disculpa. D’entre elles, no havia cap Pla Parcial aprovat. Però la desfeta del territori resta allà. I encara no hi ha cap responsable que hagi dimitit o estigui inhabilitat per exercir cap càrrec públic per aquests dos grans abusos de poder (és evident que cap promotor ni constructora faria una destrossa d’aquestes magnituds sense tenir llum verda des de l’ajuntament, per més que algú vulgui fer veure que els únics culpables són els que ho han fet materialment).

A les denuncies fetes a les destrosses de Cervelló hem d’afegir una altra amenaça, gravíssima: la intenció de fer una “carretera” des de Corbera 2000 fins no se sap on, ja que a partir d’aquest punt tot és espai protegit.

En una de les dues imatges es veu perfectament que s’ha deixat “preparada” una possible carretera des de la macrourbanització de Corbera 2000, al límit del terme de Corbera 2000 i per adintrar-se en el terme de Cervelló, precisament en la zona que la PSGO ha denunciat varies destrosses. Per tant, hi ha una planificació contradictòria entre departaments diferents de la Generalitat i altres administracions. És a dir, estem vivint en un vertader descontrol administratiu i polític, i els ciutadans no estem segurs de res i per tant, la desprotecció és molt elevada. Només imperen els interessos econòmics privats pel damunt de tot. Per tant, els fets demostren que les administracions fa temps han deixat de representar els interessos collectius i els ciutadans.

L’altra imatge mostra la recent aparició d’enormes torres d’electricitat, omplint de cables elèctrics una zona recentment declarada ZEPA, portant a la zona un elevat perill d’incendis alhora que malmeten descaradament justament allò pel que s’acaba de donar aquesta protecció: l’hàbitat de les aus. A més, tota aquesta zona està protegida des de fa anys. Per tant, ¿perquè han aparegut recentment aquestes enormes línies elèctriques si tot és espai natural? ¿quina se’n porten entre mans, les administracions? ¿té a veure amb el seu propòsit de fer una carretera? ¿volen destruir TAMBÉ aquest espai natural, malgrat gaudir de la màxima protecció legal? ¿quina mena de gent tenim governant les nostres administracions? (això sense entrar en la consideració de perquè es donen llicències per cablejar electricament més territori i no obligar les companyies o bé a soterrar les noves línies o bé de promoure les energíes renovables).Més destrosses